Hans Skov Christensen, Formand for Dansk Industri:

Kronikken er tilgængelig på Dansk Industri's hjemmeside.

"Hvis hr. og fru Jensen i fremtiden skal have deres folkepension, er det derfor vigtigt at gøre plads for indvandrere på arbejdsmarkedet. Så enkelt kan det siges. Alligevel oplever vi, at debatten præges af, at indvandring truer velstanden. Det er tankevækkende, som tingene kan vendes på hovedet."

"Jeg elsker mit land. Men jeg er træt af at høre på den indre svinehund og alle dens griseavlere. Alle de fortvivlede forsøg på at omdefinere næstekærlighedsbegrebet og krumspringene for at få almindelig indskrænkethed og egoisme til at lyde af anstændig politik."

Birthe Rønn Hornbech, Politiken 8/7 2003:

"Det er uhyre betænkeligt, at landets tredjestørste parti har en leder, der står så langt fra det danske retssamfund, som Pia Kjærsgaard nu har givet til kende i flere omgange"

"Man nævner muslimer, hvor det er naturligt at nævne udlændinge al den stund, at man ikke aner, om folk er muslimer. Det er meget udansk at køre på, hvad det er for en tro, folk har."

Birthe Rønn Hornbech, Politiken 6/7 2003:

"Når Pia Kjærsgaard betegner en dom, der går hende imod, som hamrende forkert og hamrende politisk, er det jo ikke udtryk for en momentan ophidselse over ikke at kunne få medhold hos domstolene, men udtryk for en grundlæggende holdning hos partibossen i landets tredjestørste parti. (...) Derfra er selvsagt kun et lille skridt til i egen magtfuldkommenhed at feje landets højeste domstol af banen med en undskyldning om, at afgørelsen var politisk. Pia Kjærsgaard selv vil ikke være i stand til at se, at udtalelserne beklikker Højesterets integritet som uafhængig statsmagt. Det tjener heller ikke noget formål at forklare hende det. Det er jo udtalelser som de faldne, der kitter broderskabet i Dansk Folkeparti sammen".

Lars Kolind, bl.a tidligere direktør for Oticon
Berlingske Tidende 4. januar 2005:

"Folketingets arbejde handler netop om fællesskabet. Først og fremmest om den retning som samfundet skal udvikle sig i. Derfor håber jeg, at vi i valgkampen 2005 kan undgå en gentagelse af sidste valgs "dem og os" tema, men fokusere på fællesskab og fremtid."

"Vil vi grave dybere grøfter mellem de forskellige etniske og religiøse grupper, vi har i Danmark eller vil vi satse på de områder, hvor vi kan bygge bro mellem grupperne? Skal vores tid blive kendt som den periode i Danmarkshistorien, hvor vi vendte ryggen til inspiration og påvirkning udefra? Den tid hvor vi satte danskheden på museum, i stedet for at udvikle den?"

Uffe Ellemann-Jensen, tidligere Formand for Venstre og Udenrigsminister.
Berlingske Tidende 22/1 2002:

"Respekt for menneskerettigheder er en liberal mærkesag. Det har det været, lige siden menneskerettighederne blev indskrevet i USAs konstitution. Men det nye Folketing rummer stærke og velformulerede fortalere for den holdning, at menneskerettigheder nærmest er noget gudsbespotteligt. Med de toner i den politiske debat er det ekstra vigtigt, at der ikke sættes det mindste spørgsmålstegn ved, om en liberal regering prioriterer denne sag højt"

Johannes Riis, direktør for Gyldendal
Weekendavisen, 30/1 2004:

"Hele denne drift mod at begrænse og lovgive om folks privatliv er jo dybt, dybt problematisk og uborgerlig, for det er helt i strid med friheden for det enkelte individ. Og borgerlighed er jo respekt for individets frihed i forhold til gruppen. Ellers ender vi i DDR-tilstande, hvor vi alle går og overvåger hinanden for at kontrollere, at det går efter reglementerne."

"Grunden til, at det indtryk har bredt sig, er selvfølgelig, at Dansk Folkeparti i alt for høj grad har fået lov til at tegne regeringens ideologiske profil. Det var ganske vist den konservative Brian Mikkelsen, der truede Dansk PEN med at tage tilskuddet fra foreningen, da den dummede sig i sagen om Lars Hedegaards optagelse, men det var Dansk Folkepartis Louise Frevert, der gjorde sig til talsmand for, at Lars von Triers Dogville var anti-amerikansk og derfor ikke skulle være berettiget til offentlig støtte. Det var Dansk Folkepartis Søren Espersen, der udtrykte bekymring for, om det politisk-ideologiske fortegn i Krøniken nu var rigtigt, altså efter hans hoved, og foreslog, at der skulle sættes historieeksperter på sagen"

440Hz